February 1, 2008

Om etablering af datterselskaber i USA - i et nordisk perspektiv. (Establishing Subsidiaries in the U.S. - a Nordic Perspective)

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, Nr. 3, 2007 (Nordic Journal for Corporate Law, No. 3, 2007), Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Anne-Mette Elkjær Andersen